Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja

ZAPYTAJ O KIERUNKI BEPŁATNE:
Tel. 512214222, 322673789, 797-952-188

zapraszamy
do składania dokumentów
zapisy bez wpisowego

WYMAGANE DOKUMENTY:
(dotyczy wszystkich zawodów):

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  2. Podanie do Dyrekcji Szkoły z prośbą o przyjęcie na dany kierunek
  3. 3 fotografie formatu legitymacyjnego
  4. Orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o możliwości kształcenia w wybranym kierunku
Imię, nazwisko
Email
PESEL
Numer telefonu
Adres zamieszkania
Wybór szkoły