Formularz rekrutacyjny

Dyrektor Szkoły i historia placówek

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ
mgr Mirosława Miłkowska-Pawęzowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Patrycja Pawęzowska

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI

sekretariat Będzin – Renata Grodzicka
tel. kontaktowy: 32 267-37-89

sekretariat Olkusz – Iwona Bojko
tel. kontaktowy: 512-214-222

sekretariat Kraków - Dorota Szutkowska
tel. kontaktowy: 797-95-21-88
 

Historia naszej placówki

15 grudnia 1985 - Założenie Prywatnego Ośrodka Pomocy Ludziom Zdrowym w Będzinie. W ośrodku tym prowadzono zajęcia psychoedukacyjne dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Prowadzono również psychoterapię z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

1994 - Założenie Studium Readaptacji Społecznej dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej woj. katowickiego i woj. ościennych (w trybie zaocznym). Absolwenci tego Studium uzyskiwali uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami niedostosowanymi społecznie.

1998 - Na kanwie Ośrodka Pomocy Ludziom Zdrowym powstało pierwsze w Zagłębiu Medyczne Studium Terapii Zajęciowej. W 2000 roku uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego  nr 67/2000 z dnia 13 września 2000 r. szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej.

2000 - Założenie Niepublicznego Medycznego Studium w Będzinie. Szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej w 2001 roku uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego  nr 121 z dnia 2.10.2001r.

2001 - Założenie w Olkuszu pozamiejscowych klas Niepublicznego Medycznego Studium w Będzinie.

2006 - Założenie Niepublicznego Policealnego Studium w Olkuszu z uprawnieniami szkoły publicznej.

2012 - Założenie w Krakowie pozamiejscowych klas Niepublicznego Medycznego Studium w Będzinie.