Dyrektor Szkoły i historia placówek

Organ Prowadzący Szkołę/Dyrektor
dr Patrycja Pawęzowska

Historia naszej placówki

2016 – Założenie w Krakowie Niepublicznej Policealnej Szkoły Medycznej z uprawnieniami szkoły publicznej.

2006 – Założenie w Olkuszu Niepublicznego Policealnego Studium Medycznego z uprawnieniami szkoły publicznej.

2000 – Założenie Niepublicznego Medycznego Studium w Będzinie. Szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej w 2001 roku uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego  nr 121 z dnia 2.10.2001r.

1998 – Na kanwie Ośrodka Pomocy Ludziom Zdrowym powstało pierwsze w Zagłębiu Medyczne Studium Terapii Zajęciowej. W 2000 roku uchwałą Zarządu Powiatu Będzińskiego  nr 67/2000 z dnia 13 września 2000 r. szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej.

1994 – Założenie Studium Readaptacji Społecznej dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej woj. katowickiego i woj. ościennych (w trybie zaocznym). Absolwenci tego Studium uzyskiwali uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami niedostosowanymi społecznie.

15 grudnia 1985 – Założenie Prywatnego Ośrodka Pomocy Ludziom Zdrowym w Będzinie. W ośrodku tym prowadzono zajęcia psychoedukacyjne dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Prowadzono również psychoterapię z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.