Higienistka stomatologiczna

OKRES KSZTAŁCENIA: 4 semestry

Higienistka stomatologiczna to zawód medyczny. Absolwent / ka tego kierunku jest poszukiwana na rynku pracy, gdyż zabiegi higienizacyjne stały się bardzo popularną usługą dentystyczną.

Do obowiązków higienistki stomatologicznej należy:

  1. współpraca z lekarzem dentystą
  2. zapewnienie lekarzowi dentyście przygotowanego wcześniej stanowiska pracy w gabinecie dentystycznym
  3. przeprowadzanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych, czyli higienizacji zębów: piaskowania, skalingu, polerowania i fluoryzacji
  4. przeprowadzanie wstępnych badań stomatologicznych pod okiem lekarza dentysty
  5. prowadzenie lub pomoc w prowadzeniu administracji, wykonywanie dokumentacji i inne prace biurowe, związane z działaniem gabinetu dentystycznego.

Nauka na kierunku Higienistka stomatologiczna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zapewniamy najnowszy sprzęt szkoleniowy i fachową kadrę dydaktyczną. Po czterech semestrach nauki uczniowie przystępują do egzaminu państwowego, którego efektem jest otrzymanie dyplomu zawodowego, uprawniającego do wykonywania zawodu we wszystkich gabinetach dentystycznych na terenie kraju.

Przyjmujemy osoby po szkole średniej. Nie musisz mieć zdanej matury! Nie musisz być nastolatką – przyjmujemy osoby w każdym wieku. Nauka na kierunku higienistka stomatologiczna to dobry pomysł na zmianę zawodu. Jeśli obecny cię nie satysfakcjonuje, rozpocznij naukę na kierunku higienistka stomatologiczna.

Osoby z dyplomem Higienistka stomatologiczna są poszukiwane  na rynku pracy.