Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Nauczyciele przeprowadzili prelekcje z zakresu przedmiotów zawodowych:
Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej,
Technologia postaci leków,
Diagnostyka obrazowa i elektromedyczna.

Nauczyciel uczący na kierunku Higienistka stomatologiczna uczący przedmiotu Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej przeprowadził prelekcję na temat: Profilaktyka próchnicy i Higiena jamy ustnej w III im. C.K. Norwida w Będzinie, XIII LO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie, XIV LO im. M. Kopernika w Krakowie.

Nauczyciel uczący na kierunku Technik farmaceutyczny uczący przedmiotu Technologia postaci leków przeprowadził prelekcję na temat: Alergia w  VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie.

Nauczyciel uczący na kierunku Technik elektroradiolog Diagnostyka obrazowa i elektromedyczna przeprowadził prelekcję na temat: Historia Elektroradiologii w VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

Partnerzy

Liceum im. Kopernika w Krakowie