Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) pod adresem email: sekretariat@studium-medyczne.edu.pl; pod numerem telefonu 512214222; lub pisemnie na adres naszej Szkoły.
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA.
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
1. rekrutacji na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi,
2. zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
3. realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO),
4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Szkoły (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
5. prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. ZGODA ORAZ INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYCOFANIA ZGODY
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres jej trwania, a następnie okres wymagany prawem. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz swoją zgodę.
VI. ODBIORCY DANYCH TWOJE DANE OSOBOWE MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE:
a) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
b) operatorom pocztowym.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.