Rekrutacja rozpoczęta

Rekrutacja rozpoczęta

Ruszył nabór na rok szkolny 2020/2021.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariatach szkół tel.:
Będzin 512 214 222:
Kraków 797 952 188

Ruszył nabór na rok szkolny 2020/2021.

Zapraszamy do składania dokumentów w sekretariatach szkół:
– Będzin, Plac Kazimierza Wielkiego 15, tel. 512 214 222
– Kraków, Rynek Kleparski 18, tel. 797 952 188
Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę i w pełni wyposażone pracownie.

KSZTAŁCIMY BEZPŁATNIE

Formularz rekrutacji

  - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Od dnia 25 maja 2018 r. zmieniają się przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).
  Osoba Prowadząca Szkołę, jako administrator danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:
  - podanie danych jest dobrowolne,
  - przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania,
  - dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

  Promocja szkoły w środowisku lokalnym

  Promocja szkoły w środowisku lokalnym

  Nauczyciele przeprowadzili prelekcje z zakresu przedmiotów zawodowych:
  Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej,
  Technologia postaci leków,
  Diagnostyka obrazowa i elektromedyczna.

  Nauczyciel uczący na kierunku Higienistka stomatologiczna uczący przedmiotu Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej przeprowadził prelekcję na temat: Profilaktyka próchnicy i Higiena jamy ustnej w III im. C.K. Norwida w Będzinie, XIII LO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie, XIV LO im. M. Kopernika w Krakowie.

  Nauczyciel uczący na kierunku Technik farmaceutyczny uczący przedmiotu Technologia postaci leków przeprowadził prelekcję na temat: Alergia w  VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie.

  Nauczyciel uczący na kierunku Technik elektroradiolog Diagnostyka obrazowa i elektromedyczna przeprowadził prelekcję na temat: Historia Elektroradiologii w VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

  Partnerzy

  Liceum im. Kopernika w Krakowie